Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 27 september 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-54 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, Beskrivning av avgiftsförändringar och Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 27 september 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-54 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

kontakt@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Kontakt

Luftfart:
Anders Hedene, 010-495 36 03
anders.hedene@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Henrik Nelson, 010-495 52 96
henrik.nelson@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Staffan Söderberg, 010-495 46 71
staffanl.soderberg@transportstyrelsen.se

Malin Jönsson, 010-495 61 47
malin.jonsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!