Remiss av förslag till ändrade föreskrifter i serie PEL/FSTD

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den
8 oktober 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-60 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, konsekvensutredningföreskriftsförslag TSFS 2013:12, föreskriftsförslag TSFS 2013:13, föreskriftsförslag 2018:13, föreskriftsförslag 2018:14, föreskriftsförslag 2018:15 och upphävande LFS 1998:9.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 8 oktober 2020.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-60 i svaret
.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sandra Aldin, gruppledare
sandra.aldin@transportstyrelsen.se
010-495 37 69

Toni Reuterstrand, sakhandläggare
toni.reuterstrand@transportstyrelsen.se
010-495 36 88

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!