Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-123 i ert svar. 

Remissmaterial 

Remissmissiv
Föreskriftsförslag: TSFS 2009:59, TSFS 2010:4, TSFS 2010:72, TSFS 2010:87,
TSFS 2013:63, TSFS 2016:22, TSFS 2017:54, TSFS 2017:55, TSFS 2017:77, TSFS 2017:123
Konsekvensutredning

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på föreskriftsförslag och konsekvensutredning. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 14 mars 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-123 i svaret.  

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ingela Sundin
Utredare
010-495 33 06
ingela.sundin@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!