Proposals for the amendment of annex 10, volume iv, regarding airborne collision avoidance system X (ACAC X)

Ändringen handlar om att använda ADS-B meddelande för ACAS X.

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 30 september 2020.

Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2020-2668.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta

Niclas Friberg
niclas.friberg@transportstyrelsen.se

Läs förslaget: (länk till state letter AN 7/1.3.105-20/42
https://box.icao.int/link/jskDP0vQ1ivHcL8s8tPaPc

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!