Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Transportstyrelsens olycksdatabas

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 4 februari 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-83 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 februari 2022.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-83 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Magnus Berg, Utredare, tel. 010-495 57 67
E-post. magnus.berg@transportstyrelsen.se

Erik Olsson, Jurist, tel. 010-495 58 62
E-post. erik.olsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!