Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 18 juni 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-100 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslagremissmissiv och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 18 juni 2021.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-100 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sara Magnusson, utredare, telefon: 010-495 55 06
E-post: sara.magnusson@transportstyrelsen.se

Sofi Nygren, jurist, telefon: 010-495 55 57
E-post: sofi.nygren@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!