Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 31 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-24 i ert svar.

Remissmaterial

Föreskriftsförslag, remissmissiv och konsekvensutredning.

Remisssvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 31 augusti 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-24 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Nina Stornils, utredare, telefon: 010-495 52 46
E-post: nina.stornils@transportstyrelsen.se

Pernilla Lindblom, utredare,  telefon: 010-495 64 68,
E-post: pernilla.lindblom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!