Förslag till ändring av föreskrifter om undantag från bestämmelser om antal passagerare i bil och undantag från krav på lämplighetsbesiktning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast 27 november 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-134 i svaret. 

Remissmaterial

Föreskriftsförslag VVFS 2006:69, VVFS 2007:108

Konsekvensutredning, missiv

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslagen och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 27 november 2020. Vänligen ange vårt diarenummer TSFS 2020-134 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till 

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Björn Englund
Sakkunnig och gruppledare
010-495 68 23
bjorn.englund@transportstyrelsen.se

Monika Morén
Sakkunnig
010-495 50 08
monika.moren@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!