Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort på elektronisk väg samt ändring i föreskrifter med bestämmelser om identitetsprövning (TSFS 2012:41 och TSFS 2010:125)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 6 augusti 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-58 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 6 augusti 2021.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-58 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Susanne Alger, utredare
010-495 45 03
susanne.alger@transportstyrelsen.se

Sofi Nygren, jurist
010-495 55 57
sofi.nygren@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!