Remiss av förslag på nya regler om transport av farligt gods med luftfartyg

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 februari 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-61 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 10 februari 2021.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-61 i svaret
.
Svarstiden förlängd till den 10 februari 2021.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
luftfart@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Dan Svensson, Farligt gods-inspektör, gruppledare
dan.svensson@transportstyrelsen.se
010-495 31 05

David Grenabo, jurist
david.grenabo@transportstyrelsen.se
010-495 31 26

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!