Förslag på ändrade regler om fraseologi för klarering vid instrumentinflygning

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrad fraseologi i PANS-ATM, Doc 4444.

ICAO har skickat ut State Letter 2020/130 på remiss med förslag på ändrade regler inom följande område:

kap 12, 12.3 ATC PHRASEOLOGIES och 12.4 ATS SURVEILLANCE SERVICE PHRASEOLOGIES

Läs förslaget här (ICAO SL AN 13/2.5 - 20/130)

Remissvar

Synpunkter på förslaget är välkomna senast den 1 juni 2021.
Svar skickas till luftfart@transportstyrelsen.se och märks med TSL 2020-7928.

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Ulrika Hjort, ANS regelsamordning
Epost: ulrika.hjort@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 31 62

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!