Remiss av förslag till ändring av allmänna råd i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senst den 31 december 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-114 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 31 december 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-114 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
7981 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har några frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Björn Mattsson, utredare
E-post: bjorn.mattsson@transportstyrelsen.se
Tel. 010-495 49 85

Jonas Malmstig, verksjurist
E-post: jonas.malmstig@transportstyrelsen.se
Tel: 010-495 56 85

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!