Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 7 april 2021.
Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-76 i ert svar.

Remissmaterial 

Remissmissiv

Föreskriftsförslag:

  • ändring av TSFS 2016:22 om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare
  • ändring av TSFS 2013:63 om bilar och släpvagnar som dras av bilar
  • ändring av TSFS 2012:97 om traktorer
  • ändring av VVFS 2003:17 om terrängmotorfordon
  • ändring av VVFS 2003:19 om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II
  • ändring av VVFS 2003:27 om motorredskap

Konsekvensutredning

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast onsdagen den 7 april 2021.Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-76 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner 

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ingela Sundin, sakhandläggare
ingela.sundin@transportstyrelsen.se
010-495 33 06

Josefine Montelius, gruppledare
josefine.montelius@transportstyrelsen.se
010-495 51 66

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!