Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:XX) om sjukvård och apotek på fartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast 1 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-18 i ert svar.

Remissmaterial

Remissmissiv
Konsekvensutredning
Bilaga till konsekvensutredning
Föreskriftsförslag

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-18 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Fredrik Jonsson, chef på sektionen för sjövärdighet
fredrik.jonsson@transportstyrelsen.se
010–495 33 13

Christine Vallhagen, jurist
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se
010-495 63 27

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!