Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-53 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-53 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till:

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Fredrik Jonsson
010-49 53313
fredrik.jonsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!