Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om försök med automatiserade fordon

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 7 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-132 i svaret.

Remissmaterial

Remissmissiv
Föreskriftsförslag
Konsekvensutredning

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på föreskriftsförslag och konsekvensutredning. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 december 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-132 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till 

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledningen av remissen är ni välkomna att kontakta:

Patrik Sveder
Sakkunnig och gruppledare
010-495 55 45
patrik.sveder@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!