Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Sjöfart, Luftfart och Väg.

13 nyhetsartiklar

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 10 vol V

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/47 med förslag på nya och ändrade regler för implementering av trådlös intern radiokommunikation (WAIC) mellan två eller flera enheter ombord ett enskilt luftfartyg.

Publicerades 2023-06-08

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 11 augusti 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-134 i ert svar. 

Publicerades 2023-06-07

Remiss av förslag till nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 augusti 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022:135 i ert svar. 

Publicerades 2023-05-22

Remiss om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:29) om nationellt tyggodkännande av system, komponent och separat teknisk enhet

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 28 juni 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020:129 i ert svar. 

Publicerades 2023-05-17

Remiss av förslag från ICAO (State Letter, med nummer 2023.38) om ”miljöskydd och utsläpp från motorer”

Det handlar om uppdatering av ANNEX 16 — ENVIRONMENTAL PROTECTION VOLUME IV — CARBON OFFSETTING AND REDUCTION SCHEME FOR INTERNATIONAL AVIATION (CORSIA), som behandlar minskning av CO2 utsläpp från flygplan. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 juli 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3410 i ert svar.

Publicerades 2023-05-16

Remiss av förslag från ICAO (State Letter, med nummer 2023.37) om ”miljöskydd och utsläpp från motorer”

Det handlar om uppdatering av ANNEX 16 — ENVIRONMENTAL PROTECTION VOLUME III — AEROPLANE CO2 EMISSIONS, som behandlar CO2 utsläpp från flygplan. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 juli 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3409 i ert svar.

Publicerades 2023-05-16

Remiss av förslag från ICAO (State Letter, med nummer 2023.36) om ”miljöskydd och utsläpp från motorer”

Det handlar om uppdatering av ANNEX 16 — ENVIRONMENTAL PROTECTION VOLUME II — AIRCRAFT ENGINE EMISSIONS, som behandlar utsläpp från olika flygplan och helikoptrar. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 juli 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3328 i ert svar.

Publicerades 2023-05-16

Remiss av förslag från ICAO (State Letter, med nummer 2023.35) om ”miljöskydd och speciellt buller”

Det handlar om uppdatering av ANNEX 16 — ENVIRONMENTAL PROTECTION VOLUME I — AIRCRAFT NOISE, som behandlar buller från olika flygplan och helikoptrar. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 juli 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSL 2023-3327 i ert svar.

Publicerades 2023-05-16

Remiss av förslag på första utgåvan av ICAO PANS-IM och nya och ändrade regler i Annex 3, Annex 4, Annex 10 vol II & III, Annex 15, PANS-ABC (Doc 8400), samt PANS-AIM (Doc10066)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

Publicerades 2023-03-03

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 4, PANS-OPS (Doc 8168) vol I & II, samt PANS-AIM (Doc10066)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya regler.

Publicerades 2023-02-08