Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
0
1
0
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
1 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter för flygplatser (Serie AGA)

Remissvar lämnas senast den 15 april 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-106 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2018-02-13

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen