Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.
13 remisser

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 16 – volume III aeroplane CO2 emissions

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 16.

Publicerades 2022-08-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 16 – volume II aircraft engine emissions

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 16.

Publicerades 2022-08-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 16 volume I - aircraft noise

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 16.

Publicerades 2022-08-01

Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 20XX:XX) om miljövärdighetbevis och bullerkrav för mindre underljudsflygplan

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 september 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-108 i ert svar.

Publicerades 2022-06-27

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-44 i svaret.

Publicerades 2022-06-21

Remiss förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

Vi tar tacksamt emot era synpunkter sinast den 31 augusti 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-46 i ert svar.

Publicerades 2022-06-20

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:53) om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 augusti 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-28 i ert svar. 

Publicerades 2022-06-17

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:54) om kontrollbesiktning, med anledning av fusk med vägmätarställningar

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 augusti 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-155 i ert svar. 

Publicerades 2022-06-17

Remiss av förslag till  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 20XX:XX) om mottagning av avfall från fartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 26 augusti 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-75 i ert svar.

Publicerades 2022-06-13

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om radiotelefoni och fraseologi

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 september 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-179 i ert svar.

Publicerades 2022-06-13

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publiceras sammanställningen på remissidan under: 
Remisser där svartstiden gått ut

Till toppen