Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
0
0
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
1 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2013:1 om Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av kryptografiska nycklar och certifikat med mera för tillverkning av digitala färdskrivare

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 15 juni 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-46 i ert svar.

Publicerades 2018-05-21

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen