Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

4
3
3
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
9 remisser

Remissförslag till nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal inom spårbunden trafik.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 11 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-17 i ert svar.

Publicerades 2019-07-15

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 16 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-71 i ert svar.

Publicerades 2019-06-25

Externremiss av nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:XX om containersäkerhet

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 augusti 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-184 i svaret. 

Publicerades 2019-06-24

Remissförslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 13 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-27 i ert svar

Publicerades 2019-06-19

Remiss av ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om fartområdenas indelning (TSFS 2009:8)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 16 augusti 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2014-343 i ert svar.

Publicerades 2019-06-17

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen