Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Kategori

0
0
0
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och väg.
1 remisser

Remiss av förslag till nya föreskrifter om yrkesförarkompetens

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 6 mars 2020. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-142 i ert svar.

Publicerades 2020-01-24

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen