Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

1
1
6
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
9 remisser

Remiss om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:73) om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 18 augusti 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-22 i ditt svar.

Publicerades 2017-06-21

Remiss gällande ändringar i ICAO:s Annex 15, införande av ny PANS-AIM och följdändringar i Annex 3, 4, 6, 9, 10, 11, 14, PANS-ATM, PANS-OPS, PANS-ABC och PANS-Aerodromes

Remissvar lämnas senast den 5 juli 2017. Ange diarienummer TSL 2017-2814 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-21

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2017.

Publicerades 2017-06-15

Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i Annex 6 Part I om krav på förstärkt cockpitdörr

Remissvar lämnas senast den 18 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2017-3864 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-15

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Remissvar lämnas senast den 13 augusti 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-13 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-12

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen