Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.
6 remisser

Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och tillverkning av amatörbyggda luftfartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 9 januari 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-84 i ert svar.

Publicerades 2022-11-24

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Vi tar tacksamt emot emot era synpunkter senast den 16 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-137 i ert svar.

Publicerades 2022-11-07

Remiss av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik och om redovisningscentraler för taxitrafik

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 9 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-39 i ert svar.

Publicerades 2022-10-28

Remiss av förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 9 december 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-54 i ert svar.

Publicerades 2022-10-25

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 12

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 12.

Publicerades 2022-06-01

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444)

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 11, Annex 12 samt PANS-ATM (Doc 4444).

Publicerades 2022-06-01

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt ett remissvar och gjort en bedömning publiceras sammanställningen på remissidan under: 
Remisser där svarstiden gått ut

Till toppen