Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
2
1
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
4 remisser

Remiss av nya internationella regler om lufttransporter av farligt gods

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdag den 11 januari 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-61 i ert svar.

Publicerades 2017-12-04

Remiss av Transportstyrelsens föreskrift om fartyg som trafikerar polarområdena (Polar-koden)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast tisdagen den 19 december 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-62 i ert svar.

Publicerades 2017-11-27

Remiss av föreskrifter om ändring i TSFS 2011:70 om godkännande av alkolås och i TSFS 2010:125 om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolås

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 22 december 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-150 i ert svar.

Publicerades 2017-11-23

Externremiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102) om bemanning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 22 december 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2014-259 i ert svar.

Publicerades 2017-11-20

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen