Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

6
2
3
2
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
11 remisser

Remiss gällande ICAO:s förslag till ändringar i Annex 1 och PANS-TRG

Remissvar lämnas senast den 19 oktober 2018. Vänligen ange TSL 2018-6045 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2018-09-19

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer

Remissvar lämnas senast den 7 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-181 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2018-09-14

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjö-vägmärken

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 10 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-180 i ert svar.

Publicerades 2018-09-13

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:XX) om ansökan om att bli utsett organ

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast söndagen den 21 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-92 i ert svar.

Publicerades 2018-09-10

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll för nationella regler för fordon och fasta installationer

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast söndagen den 21 oktober 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-105 i ditt svar.

Publicerades 2018-09-10

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen