Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
2
5
3
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
10 remisser

Remiss gällande förslag till ändrade ICAO-regler i Annex 14 Volume I och PANS-Aerodromes (Doc 9981)

Remissvar lämnas senast den 1 juni 2017. Vänligen ange TSL 2017-2759  när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-04-27

Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av händelser inom civil luftfart

Synpunkter ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast fredagen den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-47 i svaret.

Publicerades 2017-04-21

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjösäkerhetsanordningar

Remissvar lämnas senast fredagen den 5 maj 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2015-110 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-04-10

Remiss av Transportstyrelsens förslag på nya föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 16 juni 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2013-164. 

Publicerades 2017-04-07

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen