Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg, Sjöfart, Luftfart och Väg.

9 nyhetsartiklar

Remiss av förslag till avgift för ansökan om tillstånd att bedriva försöksverksamhet för vissa godstransporter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 31 maj 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2024-59 i ert svar.

Publicerades 2024-05-17

Remiss av förslag till ändring av föreskrifter inom serie PEL/FSTD

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 17 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-6 i ert svar.

Publicerades 2024-05-03

Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:47) om ansökan om godkännande av fasta installationer på den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-146 i ert svar.

Publicerades 2024-05-03

Remiss av förslag till nya föreskrifter om utbildning av förare för behörighet AM och förslag på ändring i styrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets innehåll och utformning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 14 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-8 i ert svar.

Publicerades 2024-05-03

Remiss av förslag av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 7 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-37 i ert svar.

Publicerades 2024-04-26

Remiss av förslag till nya föreskrifter om beräkning av utsläppsminskningskurva för indelning av tunga fordon i koldioxidutsläppsklass

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 7 juni 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-97 i ert svar.

Publicerades 2024-04-26

Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 17 maj 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2023-54 i ert svar.

Publicerades 2024-04-19

Remiss av förslag på nya och ändrade regler i ICAO Annex 10, vol I och V

ICAO har skickat ut en remiss i State Letter 2023/67 med förslag på nya och ändrade regler gällande satellitsystem för global navigering (GNSS) och andra navigeringshjälpmedel.

Publicerades 2023-11-07

Remiss av förslag på nya och uppdaterade regler i ICAO Annex 10 – volume III ATN/IPS och Volume II Data Communication Infrastructure

Remiss från Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, gällande förslag till ändrade och nya ICAO-regler i Annex 10.

Publicerades 2023-08-09