Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

3
2
2
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
5 remisser

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 oktober 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-138 i svaret.

Publicerades 2019-09-13

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Göta kanal

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 25 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-167 i svaret.

Publicerades 2019-08-30

Remissförslag till nya föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal inom spårbunden trafik.

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 11 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-17 i ert svar.

Publicerades 2019-07-15

Remissförslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 16 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-71 i ert svar.

Publicerades 2019-06-25

Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 20 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-72 i ert svar.

Publicerades 2019-06-04

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen