Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
1
6
0
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
7 remisser

Remiss av ändring i de nationella luftvärdighetsföreskrifterna

Remissvar lämnas senast den 27 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2010-565 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-07-14

Remiss gällande Internationella civila luftfartsorganisationens, ICAO, förslag till ändrade ICAO-regler i PANS-OPS, Annex 4 och Annex 14 Vol I

Remissvar lämnas senast den 22 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2017-4625 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-07-12

Remiss av förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004

Remissvar lämnas till senast den 31 augusti 2017. Ange diarienummer TSL 2017-4745 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-29

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 september 2017.

Publicerades 2017-06-15

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg

Remissvar lämnas senast den 13 augusti 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-13 när du lämnar dina synpunkter.

Publicerades 2017-06-12

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen