Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

0
3
1
3
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
5 remisser

Remiss av ändring av föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 31 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-101 ditt svar.

Publicerades 2018-06-26

Remiss av ändring i TSFS 2010:96 om förorening från fartyg

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 17 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-67 i svaret.

Publicerades 2018-06-19

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:XX) om godkännande av mopeder och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:YY) om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 15 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-86 eller TSF 2018-87 i ditt svar.

Publicerades 2018-06-12

Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2010:174 om transport av last på fartyg

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 6 augusti 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-183 i svaret.

Publicerades 2018-06-04

Remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-79 i svaret.

Publicerades 2018-06-04

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen