Remisser

Här hittar du remisser av förslag som Transportstyrelsen vill ha synpunkter på. Här finns även remisser från internationella organisationer som Transportstyrelsen vidarebefordrat.

1
1
1
1
Välj alla
Visar kategorier: järnväg, sjöfart, luftfart och vägtrafik.
4 remisser

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2014:72 om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Falköping och Skara

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast måndagen den 20 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-118 i ert svar.

Publicerades 2017-10-12

Omremiss för föreskrifter om obemannade luftfartyg

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 1 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-13 i ert svar.

Publicerades 2017-10-12

Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast onsdagen den 25 oktober 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-117 i ert svar.

Publicerades 2017-10-03

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter JvSFS 2008:8 om järnvägens säkerhetsbestämmelser vad gäller trafik och arbeten på spår

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredagen den 6 november 2017. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-140 i ert svar.

Publicerades 2017-09-26

  • 1

Sammanställning av remissvar

När Transportstyrelsen sammanställt alla remissvar och gjort bedömningar kommer dessa att publiceras på respektive remissida.

Till toppen