Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:25) om lastsäkring och kontroll av lastsäkring på och i fordon

TSFS 2017:25 införlivar krav om lastsäkring från EU-direktiv 2014/47. Efter föreskrifternas ikraftträdande och efter att de tillämpats en tid, har förändrings- och förbättringsbehov identifierats, bland annat i samverkan med branschen.

I arbetet med ändringsföreskrifter utreds bland annat hänvisningar till standarder, föreskrifternas omfattning, kompetenskrav och dokumentation vid lastsäkringskontroller. Ändringsföreskrifterna kommer att skickas på remiss till berörda parter enligt Transportstyrelsens rutiner innan de beslutas.

Planerat ikraftträdande: 1 juni 2022

Kontaktperson: Kjell-Olof Matsson
E-post: kjell-olof.matsson@transportstyrelsen.se

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!