Föreskriftsarbete om revidering av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:41) om förarprov, gemensamma bestämmelser behöver justeras. Det har i olika sammanhang, främst som ett resultat av den översyn som genomfördes under 2018 av Transportstyrelsen och Trafikverket förarprov, uppdagats behov av förändringar. Exempelvis ska förlängd giltighetstid av ett godkänt kunskapsprov för behörighet B utredas. Ett behov finns även av att se över bestämmelser kring godkända identitetshandlingar inför ett kommande brexit, samt försäkran inför prov m.m.

Planerat ikraftträdandedatum: Februari 2020

Kontaktuppgifter: Liv Johansson

E-post: liv.johansson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!