Ackrediterad verkstad

Nya föreskrifter utarbetas rörande provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad. 

Krav angående provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad finns idag i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning (TSVFS 1992:52) och även Kungörelse med föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll (SNFS 1992:17, MS:55). Kraven ses över och förs över till Transportstyrelsens författningssamling. 

Kontaktuppgifter

Ingela Sundin
Mejl ingela.sundin@transportstyrelsen.se
Telefon 010-495 55 45

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!