Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

3 pågående regelarbeten

Föreskriftsarbete om informationskrav avseende vilka alternativa drivmedel som regelbundet kan användas i fordon

Med anledning av att EU-kommissionen beslutat krav om att medlemsstaterna se till att relevant, enhetlig och tydlig information görs tillgänglig om vilka motorfordon som regelbundet kan tankas med enskilda bränslen på marknaden eller laddas vid laddningsstationer, har vi påbörjat ett föreskriftsarbete.

Publicerades 2018-11-26

Ändring i föreskrifter med anledning av nya krav på redovisning av koldioxidvärden för tunga fordon

Med anledning av att EU-kommissionen beslutat krav på redovisning av koldioxidvärden för tunga fordon ser vi över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) och bilar och släpvagnar som dras av bilar och som dras av bilar.

Publicerades 2018-03-14

Ändring i föreskrifter med anledning av nya krav på vinterdäck på tunga fordon

Med anledning av införande av utökade användningskrav vad gäller vinterdäck på tunga fordon under vinterperioden, ser vi över ev. kompletterande ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m.

Publicerades 2018-03-12

  • 1
Till toppen