Information om nya eller ändrade regler

58

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:35.

Publicerades 2019-03-29

Ändringar i föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Transportstyrelsen har gett ut två ändringsföreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Publicerades 2019-03-22

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:16.

Publicerades 2019-02-27

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2019:3.

Publicerades 2019-01-29

Föreskriftsändringar till följd av nya krav på redovisning av CO2-utsläpp för tunga fordon

Transportstyrelsen har gett ut två nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2019:1 och 2019:2.

Publicerades 2019-01-18

Ändringar i körkortsföreskrifterna (TSFS 2017:120)

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:100.

Publicerades 2018-12-27

Ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105)

Den 1 januari 2019 börjar nya ändringar i avgiftsföreskrifterna (TSFS 2016:105) att gälla.

Publicerades 2018-12-27

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:94.

Publicerades 2018-11-29

Tre nya ändringsförfattningar

Transportstyrelsen har gett ut tre nya ändringsförfattningar inom trafikslaget vägtrafik. Det är TSFS 2018:91, TSFS 2018:92 och TSFS 2018:93.

Publicerades 2018-11-20

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (2017:120) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter om utlämnande av körkort, TSFS 2018:87.

Publicerades 2018-10-25

Till toppen