Information om nya eller ändrade regler

24

Nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm

Transportstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm, 2017:94.

Publicerades 2017-10-19

Nya föreskrifter om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter – TSFS 2017:92 – om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon.

Publicerades 2017-10-17

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:32) om körprov för taxiförarlegitimation

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter – TSFS 2017:91 – om körprov för taxiförarlegitimation.

Publicerades 2017-10-17

Upphävande av Vägverkets föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter – TSFS 2017:90 – om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon.

Publicerades 2017-10-17

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter - TSFS 2017:87 - som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-09-29

Nya föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter – TSFS 2017:84 – om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer.

Publicerades 2017-09-27

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:73) om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter – TSFS 2017:83 – som rör vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499.

Publicerades 2017-09-27

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter – TSFS 2017:81 – som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-08-28

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:17) om utlämnande av körkort

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsföreskrift - TSFS 2017:79 - som rör utlämnande av körkort.

Publicerades 2017-07-27

Nya föreskrifter om typgodkännande av fordon samt ändringsföreskrifter om bilar och släpvagnar

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon samt ändringsföreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar.

Publicerades 2017-07-25

Till toppen