Regler för vägtrafik

Transportstyrelsen arbetar både nationellt och internationellt med regler för vägtrafik. Internationellt handlar det om att tillvarata de svenska vägtrafiksintressena när gemensamma internationella regler tas fram. Nationellt ligger det på myndighetens ansvar att införa regler som tagits fram internationellt samt att följa upp konsekvenserna av regelverket och utforma detta efter svenska behov.

Här hittar du samlad information om regler som rör vägtrafik.

Föreskrifter

Alla föreskrifter som Transporstyrelsen ger ut publiceras i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) och samtliga författningar läggs ut på vår webbplats.

Sök bland våra föreskrifter eller se dem i nummerordning.

Äldre författningar finns fortfarande i Vägverkets författningssamling som du hittar på Trafikverkets webbplats.

Du kan även ta del av Svensk trafikföreskriftssamling (STFS). Du hittar dessutom trafikregler, vägmärken och fordonsregler.