Pågående regelarbete

16 pågående regelarbeten.

Ändringar i TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att ändra i TSFS 2016:5 om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Publicerades 2019-03-14

Revidering samt nytryck av Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1993:28) med trafikföreskrifter för Södertälje och Trollhätte kanal

Ett föreskriftsarbete har påbörjats för att uppdatera föreskrifterna gällande sjötrafiken i Södertälje- respektive Trollhätte kanal.

Publicerades 2019-02-25

Ändringar i TSFS 2011:116 - nya  utbildningskrav för radiobehörigheter

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Publicerades 2018-12-17

Ändringar i TSFS 2011:116 om tydligare krav för utbildningsanordnare

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal.

Publicerades 2018-12-17

Nytryck av SJÖFS 1998:2 om sjötrafiken på Göta kanal

Ett föreskriftsarbete har påbörjats i syfte för att ta fram en ny föreskrift gällande sjötrafiken på Göta kanal. 

Publicerades 2018-12-10

Ändring av föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på SOLAS fartyg

Med anledning av beslutade och antagna resolution och cirkulär inom ramen för FN organet IMO:s arbete ser vi över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

Publicerades 2018-07-09

Ändringar i skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, TSFS 2009:114

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete som leder till ändringar i skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, TSFS 2009:114.

Publicerades 2018-04-16

Nytryck av SJÖFS 2007:21 och ändringar i TSFS 2015:66 (IMDG-koden)

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete som innebär föreskriftsändringar i TSFS 2015:66 (IMDG-koden) och ett nytryck av SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E.

Publicerades 2018-04-16

Ändringar i HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000

De internationella koderna för höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000) har ändrats och Transportstyrelsen behöver därför ändra i de föreskrifter som införlivar koderna (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102).

Publicerades 2018-04-13

Nytryck av transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

Ett nytt föreskriftsarbete har påbörjats som kommer att resultera i ett nytryck av SJÖFS 2006:36, om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

Publicerades 2018-04-13

Till toppen