Nya föreskrifter om förarbevis för vattenskoter, TSFS 2021:51

2021-06-22

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter som rör förarbevis för vattenskoter och som träder i kraft den 1 juli 2021. 

Föreskrifterna innehåller bland annat krav för de utbildningsanordnare som ansöker om att bli godkända för att hålla utbildningar för vattenskoter.

Till sommaren år 2022 införs krav på förarbevis för att framföra vattenskoter. Kravet om att ha förarbevis för vattenskoter träder ikraft den 1 maj 2022. Redan det här året kan man börja förbereda sig i form av att genomföra en utbildning. Bestämmelser som berör utbildningen träder i kraft den 1 juli 2021.

För att få köra vattenskoter efter den 1 maj 2022 måste föraren kunna visa på att förarutbildningen är genomförd. Det görs genom uppvisande av ett digitalt förarbevis, alternativt ett fysiskt kort om man så önskar.

Transportstyrelsen kommer att lansera en e-tjänst som hanterar både ansökan om att få utbilda samt ansökan om själva förarbeviset.

Författningen träder i kraft den 1 juli 2021. Ta del av den från den 22 juni 2021 i vår föreskriftsdatabas: TSFS 2021:51.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av föreskrifterna är ni välkomna att kontakta:

Julian Planken
Handläggare
Sjö- och luftfart
julian.planken@transportstyrelsen.se

Olle Thelaus
Handläggare
Sjö-och luftfart
olle.thelaus@transportstyrelsen.se

Styrbjörn Bergström
Handläggare
Sjö-och luftfart
styrbjorn.bergstrom@transportstyrelsen.se

Oskar Sallerbäck
Handläggare
Sjö- och luftfart
oskar.sallerback@transportstyrelsen.se

Johan Stenborg
Jurist
Avdelning Juridik
johan.stenborg@transportstyrelsen.se