Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:66.

Publicerades 2023-12-07

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:64.

Publicerades 2023-12-01

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Publicerades 2023-11-20

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000)

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000), vilket har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2023:57 och TSFS 2023:58.

Publicerades 2023-10-31

Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden), vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:50. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023.

Publicerades 2023-10-27