Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:6.

Publicerades 2023-02-21

Ändringar i Östersjöavtalet

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:69) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet), vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:103.

Publicerades 2022-12-12

Ändringar i åtgärder mot förorening från fartyg, TSFS 2010:96

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:98.

Publicerades 2022-11-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Nya föreskrifter om lotsning

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om lotsning, TSFS 2022:94. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023.

Publicerades 2022-11-15