Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i IMDG-koden, TSFS 2015:66

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods, IMDG-koden,  har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:135.

Publicerades 2019-12-12

Ändringar i arbetsmiljö

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:123, som träder i kraft den 21 december 2019.

Publicerades 2019-12-05

skrovkonstruktion

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2019:121, som träder i kraft den 21 december 2019.

Publicerades 2019-12-05

Avgifter 2020

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2019:125 och TSFS 2019:141, som träder i kraft den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-12-04