Information om nya eller ändrade regler

Rättelse av TSFS 2018:27

Transportstyrelsen har gett ut ett rättelseblad till föreskrifterna (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet.

Publicerades 2020-08-14

Ändringar i TSFS 2009:93f

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:50, som träder i kraft den 24 juli 2020.

Publicerades 2020-06-26

Förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsen har publicerat nya och ändrade föreskrifter för sjöfarten med anledning av covid-19. De nya föreskrifterna träder ikraft den 23 juni 2020

Publicerades 2020-06-22

Utbildning och behörigheter för sjöpersonal

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:8, som träder i kraft den 1 oktober 2020.

Publicerades 2020-01-21

Nya föreskrifter om sjötrafiken på Göta kanal

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning om sjötrafiken på Göta kanal, TSFS 2019:140.

Publicerades 2019-12-17