Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i TSFS 2011:116

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:90 som träder i kraft den 1 september 2021.

Publicerades 2020-12-16

Ändringar i IBC- och BCH-koden

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningarna TSFS 2020:81 (IBC-koden) och TSFS 2020:82 (BCH-koden) som träder i kraft den 1 januari 2021.

Publicerades 2020-11-22

Ändringar i TSFS 2010:96

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:71, som träder i kraft den 1 januari 2021.

Publicerades 2020-10-27

Rättelse av TSFS 2018:27

Transportstyrelsen har gett ut ett rättelseblad till föreskrifterna (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet.

Publicerades 2020-08-14

Ändringar i TSFS 2009:93f

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2020:50, som träder i kraft den 24 juli 2020.

Publicerades 2020-06-26