Information om nya eller ändrade regler

IGC-koden

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, vilket har resulterat i författningen TSFS 2021:89.

Publicerades 2021-11-09

fartygsapotek

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2000:21) om sjukvård och apotek på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2021:80.

Publicerades 2021-11-08

Östersjöavtalet

Transportstyrelsen har gett ut ett nytryck av TSFS 2009:131 som har resulterat i författningarna TSFS 2021:69 och TSFS 2021:70. 

Publicerades 2021-11-02

Ändringar i TSFS 2010:96

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:61, som träder i kraft den 1 oktober 2021.

Publicerades 2021-09-10

Förarbevis för vattenskoter

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter som rör förarbevis för vattenskoter och som träder i kraft den 1 juli 2021. 

Publicerades 2021-06-22