Information om nya eller ändrade regler

Nya föreskrifter om forsränning

Den existerande författningen om säkerheten vid forsränning från 1997 är föråldrad, ostrukturerad och saknar vissa regleringar. Transportstyrelsen ger därför ut ett nytryck av författningen i vår författningssamling, TSFS.

Publicerades 2021-12-21

Ändring avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:115, som träder i kraft den 1 januari 2022.

Publicerades 2021-12-01

Passagerarfartyg på inrikes resa

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa, vilket har resulterat i författningen TSFS 2021:88.

Publicerades 2021-11-09

Konstruktion, stabilitet och fribord

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om konstruktion, stabilitet och fribord samt ändrat i befintliga föreskrifter (TSFS 2009:114) vilket har resulterat i författningarna TSFS 2021:95 och TSFS 2021:99.

Publicerades 2021-11-09

IGC-koden

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, vilket har resulterat i författningen TSFS 2021:89.

Publicerades 2021-11-09