Information om nya eller ändrade regler

Nya föreskrifter om hamnskydd

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:21.

Publicerades 2022-05-13

Nya föreskrifter om fartygs barlastvatten

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment, TSFS 2022:19, som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2022-05-05

Rättelse forsränning

Transportstyrelsen har gett ut rättelseblad till föreskrifterna (TSFS 2021:126) om säkerheten vid forsränning.

Publicerades 2022-03-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:12.

Publicerades 2022-03-29

Nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, GC-koden

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:4) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:4.

Publicerades 2022-02-10