Information om nya eller ändrade regler

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:20.

Publicerades 2023-05-31

Ändringar i TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:14.

Publicerades 2023-04-18

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg

Transportstyrelsen har publicerat föreskrifter om mottagning av avfall från fartyg, TSFS 2023:15 och TSFS 2023:17. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2023.

Publicerades 2023-04-18

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar, TSFS 2023:12. Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2023.

Publicerades 2023-04-18

Ändringar i TSFS 2010:96 om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2023:8.

Publicerades 2023-03-23