Information om nya eller ändrade regler

35 nya eller ändrade regler.

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Nytryck av IMDG-koden

IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) är IMO:s internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss.

Publicerades 2022-06-22

Ändring av fartyg i nationell sjöfart, TSFS 2017:26

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (2017:26) om fartyg i nationell sjöfart, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:63.

Publicerades 2022-06-22

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:24.

Publicerades 2022-05-13

Nya föreskrifter om hamnskydd

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:1) om hamnskydd, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:21.

Publicerades 2022-05-13

Nya föreskrifter om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om hantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment, TSFS 2022:19, som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2022-05-05

Rättelse Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten vid forsränning, TSFS 2021:126

Transportstyrelsen har gett ut rättelseblad till föreskrifterna (TSFS 2021:126) om säkerheten vid forsränning.

Publicerades 2022-03-29

Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn, TSFS 2022:14 som träder i kraft den 1 juli 2022.

Publicerades 2022-03-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:12.

Publicerades 2022-03-29

Nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, GC-koden

Transportstyrelsen har gjort ett nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:4) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:4.

Publicerades 2022-02-10

Till toppen