Information om nya eller ändrade regler

10 nya eller ändrade regler.

Nytryck av SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss

Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av SJÖFS 2007:21 om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E samt på inre vattenvägar, samt en ändringsförfattning till TSFS 2015:66 (IMDG-koden).

Publicerades 2019-04-12

Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:1) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum

Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av TSFS 2014:1 om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum.

Publicerades 2019-02-15

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken, TSFS 2019:12

Transportstyrelsen har publicerat ett nytryck av SJÖFS 2007:19 om sjövägmärken. 

Publicerades 2019-02-15

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av fast gods i bulk (TSFS 2010:166)

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsförfattning om transport till sjöss av fast gods i bulk (TSFS 2010:166). Den nya författningen har fått författningsnummer TSFS 2018:96 och träder i kraft den 1 januari 2019.

Publicerades 2018-12-13

Ändringar i transport av last på fartyg, TSFS 2010:174

Transportstyrelsen har gett ut en ändringsförfattning om transport av last på fartyg (TSFS 2010:174). Den nya författningen har fått författningsnummer TSFS 2018:89 och träder i kraft den 15 november 2018.

Publicerades 2018-11-14

Ändringar i tillsynsförfattningen, TSFS 2018:27

Transportstyrelsen har gett ut en ny ändringsförfattning: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet.

Publicerades 2018-11-05

Förnyade föreskrifter om fartyg i inlandssjöfart

Transportstyrelsen har gett ut nya föreskrifter om fartyg i inlandssjöfart, TSFS 2018:60. Den nya författningen träder i kraft den 7 oktober 2018.

Publicerades 2018-09-21

Ändringar i vakthållning, TSFS 2012:67

Ändringar i vakthållningsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:102, som träder i kraft den 1 juli 2018.

Publicerades 2018-07-01

Tillkännagivande om Kustbevakningens medverkan vid viss tillsyn

Transportstyrelsen har gett ut ett tillkännagivande om Kustbevakningens medverkan vid viss tillsyn, TSFS 2018:42.

Publicerades 2018-04-20

Förnyade föreskrifter om tillsyn och certifikat på sjöfartsområdet

Transportstyrelsen har gett ut nya regler på sjöfartsområdet med avsikten att förenkla, förtydliga och skapa mer flexibilitet för företag. Reglerna träder i kraft den 1 maj 2018.

Publicerades 2018-03-29

  • 1
Till toppen