Regelpaket allmänflyg

För att du som är aktiv inom allmänflyget snabbt och enkelt ska kunna ta reda på vilka regler som gäller för just dig och din verksamhet har vi tagit fram fyra stycken anpassade regelpaket.

Övergripande regler

Den övergripande regleringen på luftfartsområdet utgörs främst av luftfartslagen och luftfartsförordningen.

Här hittar du trafikregler för luftfart.

Nytt operativt regelverk för privatflygare (EU) 800/2013

Den 25 augusti 2013 trädde ett gemensamt EU-regelverk i kraft som ersätter nationella regler för privatflygare. I augusti 2016 infördes det gemensamma EU-regelverket helt i den svenska lagstiftningen.

Läs mer om vad förändringen innebär i Ett kompendium för privatflygare från Transportstyrelsen. Det är ett hjälpmedel för att tillämpa de nya flygoperativa reglerna.

Läs mer om Privat- och allmänflyg.

Mer information om regler

Genom länkarna i våra menyer hittar du mer information, bland annat om hur du tar reda på om föreskrifterna har ändrats eller varför det ibland står fel namn på myndigheten i föreskrifterna.