Kommande föreskrifter 4:e jvp

Den 1 juni 2022 kommer de nya järnvägslagarna att träda i kraft. I samband med detta kommer även ett antal föreskrifter träda i kraft. Här kan du se en översikt över dessa föreskrifter.

FöreskriftsarbeteFöreskrifter som ingårNy-, ändrings-, eller upphävande föreskriftLänk till sidan "Remisser där svarstiden gått ut"
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:35) om ansökan om tillstånd för järnvägsverksamhet   Ändring Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:26) om namn på trafikplats för järnväg   Ändring  N/A
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:97) om redovisning av järnvägsverksamhet   Ändring  N/A
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:99) om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur   Ändring Länk
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran TSFS 2020:62   Ändring - trädde i kraft 31/10-20  
  Föreskrifter om upphävande i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran Upphävande  Länk
Transportstyrelsens föreskrifter TSFS (202x:xx) om kontrollmoduler för EG-kontroll av nationella regler) för fordon och fasta installationer.   Ny  Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling
(TSF 2018-105)
Transportstyrelsens föreskrifter TSFS (202x:xx) om ansökan om att bli utsett organ.   Ny  Länk
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 202x:xx)
om säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd
  Ny  Länk
  Upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:29) om säkerhetsstyrnings-system och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår Upphävande  
  Upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:51) om övriga säkerhets-bestämmelser för rörelser med järnvägsfordon och för arbeten i järnvägs-infrastrukturen Upphävande  
  Upphävande av Transportstyrelsens (TSFS 2016:30) om spår-anläggningar som inte är järnvägsinfrastruktur Upphävande  
  Upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:63) och allmänna råd om yrkeskunnande för infrastrukturförvaltare av industrispår och för järnvägsföretag med nationellt trafiksäkerhetstillstånd Upphävande  
  Upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:33) om nationellt trafiksäkerhetstillstånd Upphävande  
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 202x:xx) om registrering och märkning av järnvägsfordon   Ny Kontakta vår registratur för att begära ut en allmän handling
(TSF 2018:56)
Godkännande av fasta installationer Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:xx)
om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem
Ny Länk
  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:xx)
om ansökan om godkännande av fasta installationer enligt järnvägstekniklagen
Ny  
Godkännande av järnvägsfordon Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:xx)
om godkännande av järnvägsfordon enligt järnvägstekniklagen
Ny  Länk
  Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:xx)
om godkännande av järnvägsfordon för nationella järnvägssystem
Ny  
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 202x:xx) om järnvägsfordon (nationella regler)   Ny  Länk
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering järnväg   Ändring  N/A
Föreskrifter om upphävande i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:77) om bedrivande av tågtrafik   Upphävande  N/A
Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:33) funktionskontroll och underhåll fordon   Ändring  N/A

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!