RISC

RISC, som står för Railway Interoperability and Safety Committee, är en
genomförandekommitté som utvecklar regler för driftskompatibilitet och järnvägssäkerhet inom Europa.

Kommittén består av representanter från EU:s medlemsstater som röstar om de förslag till genomförandelagstiftning som bland annat tas fram inom den Europeiska unionens järnvägsbyrå ERA. Även delegerade akter, dvs rättsakter som Kommissionen har mandat att besluta om på egen hand, brukar också informeras/diskuteras om i RISC. Den genomförandelagstiftning som passerar RISC tas fram med stöd från

  • Förordningen om Europeiska unionens järnvägsbyrå 2016/796,
  • Driftskompatibilitetsdirektivet 2016/797/EU,
  • Säkerhetsdirektivet 2016/798,
  • Lokförardirektivet 2007/59/EG

Nästa möte i kommittén är den 5-6 juli 2022.

Nästa möte med kommissionens expertgrupp är den 19-20 maj 2022.

Agendor till respektive möten läggs ut när de publicerats av kommissionen. 

Här kan du ta del av agenda och rapporter.

Möte Nr Datum Agenda Rapport
Expertgrupp för tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet 21 8 och 25 april 2022

Agenda 8 och 25 april

 

Rapport 8 och 25 april
RISC 94 9-10 februari 2022 Agenda 9-10 februari 2022 Rapport 9-10 februari
Expertgrupp för tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet 20 27 januari 2022 Agenda 27 januari Rapport 27 januari
RISC 93 16-17 november 2021 Agenda 16-17 november 2021 Rapport 16-17 november 2021
RISC 92 16 september 2021 Agenda 16 september 2021 Rapport 16 september 2021
RISC 91 1-2 juli 2021 Agenda 1-2 juli 2021 Rapport 1-2 juli 2021 
Expertgrupp för tekniska pelaren i fjärde järnvägspaketet 19 9-10 juni 2021 Agenda 9-10 juni 2021 Rapport 9-10 juni 2021
RISC 90 9-10 februari 2021 Agenda 9-10 februari Rapport 9-10 februari 2021

Är du nyfiken på vilka regelarbeten som pågår nu finns mer information på sidan Pågående regelarbete.