Information om nya eller ändrade regler

Informationen gäller både nationella och internationella regler.

13

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Beslut om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder.

Publicerades 2022-06-01

Nya och ändrade författningar inom järnvägsområdet

Transportstyrelsen har i samband med 4:dje järnvägspaketet beslutat 13 nya föreskrifter. Som en följd av de nya författningarna har en del andra  författningar upphävts eller ändrats. 

Samtliga nya och ändrade författningar träder i kraft den 1 juni 2022.

 

Publicerades 2022-05-25

Föreskrifter inom fjärde järnvägspaketet

På den här sidan hittar ni en översiktlig beskrivning av de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram i samband med 4:e järnvägspaketet.

Publicerades 2022-05-23

Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn, TSFS 2022:14 som träder i kraft den 1 juli 2022.

Publicerades 2022-03-29

Nya föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler)

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor (byggregler), TSFS 2021:122 som träder i kraft den 1 februari 2022.

Publicerades 2021-12-28

Nya föreskrifter och allmänna råd om lokförarbevis och kompletterande intyg

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om lokförarbevis och kompletterande intyg, TSFS 2021:116 som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2021-12-15

Ny tågpassagerarförordning

Den omarbetade tågpassagerarförordningen (EU) 2021/782 trädde ikraft den 7 juni 2021 och ska börja tillämpas den 7 juni 2023. Den nya förordningen innebär en rad förändringar, bland annat bättre rättigheter för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet, ökat utbud av information och möjlighet till direktbiljetter. Dessutom har förordningen ett ökat fokus på tillsyn och en mer aktiv kontroll av regelefterlevnad.

Publicerades 2021-10-27

Två ändringsföreskrifter inom järnväg

Transportstyrelsen har gett ut två föreskrifter inom järnväg.

  • TSFS 2021:2 Föreskrifter om upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg, och
  • TSFS 2021:3 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:29) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår.

Publicerades 2021-01-15

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran

Transportstyrelsen har gett ut ändringsföreskrifter till föreskrifterna (TSFS 2016:96) om EG-kontroll och EG-försäkran. 

Publicerades 2020-09-17

Till toppen