Studie om ny ansökningsprocess

Fjärde järnvägspaketets ikraftträdande innebär att organisationer söker säkerhetsintyg och fordonsgodkännande genom ett nytt ansökningssystem via den Europiska unionens järnvägsbyrå som heter One Stop Shop, OSS. I samband med detta har Transportstyrelsen genomfört en så kallad nollmätning

Nollmätning

Syftet med den nya ansökningsprocessen är för sökanden minskad administration, billigare och snabbare ärendehantering samt att bedömningen av ärenden ska bli mer ensad inom EU. Inför detta har vi på Transportstyrelsen under perioden maj-september 2020 genomfört en så kallad nollmätning för att undersöka hur sökande uppfattar och upplever de då gällande ansökningsprocesserna för säkerhetsintyg och fordonsgodkännande hos Transportstyrelsen. Nollmätningen har genomförts genom en enkätundersökning. Det övergripande syftet för hela studien blir att jämföra den nollmätning med en ny mätning som genomförs då OSS varit i gång i några år. Därefter se hur de sökande företagen upplever skillnaden mellan den gamla och nya ansökningsprocessen och om önskad effekt utifrån uppsatta mål uppnåtts. Har det blivit billigare, snabbare och enklare för sökanden?

Utfall av nollmätningen

Den genomförda nollmätningen visar sammantaget har sökande god erfarenhet av Transportstyrelsen och våra ansökningsprocesser. Det finns mer att önska från Transportstyrelsens ansökningssystem TRAP för säkerhetsintyg och den blankett som har använts vid fordonsgodkännande – två delar som ersätts av det nya ansökningssystemet One Stop Shop (OSS). Det finns även en hög förväntan på det nya systemet; att detta ska bli snabbare, billigare och enklare men även en farhåga om en krångligare, mer byråkratisk och dyrare process.

Vi vill tacka alla som har svarat på vår enkät.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!