EU-rättsakter som berörs av uppskjutet järnvägspaket

EU-kommissionens beslut att skjuta upp det fjärde järnvägspaketets tekniska pelare till 31 oktober 2020 berör nedanstående rättsakter.

  • Driftkompatibilitetsdirektivet (EU) 2016/797
  • Järnvägssäkerhetsdirektivet (EU) 2016/798
  • Genomförandeförordning (EU) 2018/545 om fordonsgodkännande (PA VA)
  • Genomförandeförordning (EU) 2019/250 om mallar och förfaranden för EG-kontroll (EC Decl/Certif)
  • Genomförandeförordning (EU) 2019/773 OPE TSI
  • Genomförandeförordning (EU) 2018/763 om gemensamma säkerhetsintyg (PA SSC)
  • Delegerad förordning (EU) 2018/761 om tillsyn (CSM on supervision)
  • Delegerad förordning (EU) 2018/762 om krav på säkerhetsstyrningssystem (CSM on SMS)
  • Genomförandeförordning (EU) 2019/779 om detaljerade bestämmelser om certifiering av enheter som ansvarar för underhåll av fordon (ECM)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!