De medicinska kraven i trafiken

I den här broschyren redogörs för de krav som ställs på den som vill köra ett motorfordon och även en del om varför dessa finns.

Artikelnummer PV09003. Utgiven av Transportstyrelsen 2013-01-07.

Till toppen