Ny kampanj ska få oss att sluta rattsurfa

2016-12-01

Rattsurfning gör oss ouppmärksamma och därmed farliga i trafiken. Trots
det rattsurfar allt för många svenskar. Det vill Transportstyrelsen ändra på.
Under december rullas en ny kampanj ut. Huvudmålgruppen är de som rattsurfar allra mest, män och kvinnor mellan 18-30 år.

Genom två tidigare kampanjer har Transportstyrelsen försett svenskan med ett nytt ord: rattsurfa. Begreppet, som ger associationer till rattfylla, omfattar all användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning som gör dig ouppmärksam och därmed farlig i trafiken. Att rattsurfa kan få katastrofala konsekvenser. Den som kör i 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner rulla cirka 22 meter. På den sträckan kan mycket hända.

Sedan 2013 är det förbjudet enligt lag att använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Men, beteendeförändring tar tid och många rattsurfar trots kännedom om både lagstiftning och farorna med att använda mobilen bakom ratten.

- Våra tidigare kampanjer har varit väldigt lyckade, med höga observationsvärden och stort engagemang. Den här gången riktar vi oss främst till en målgrupp som enligt våra undersökningar är de som rattsurfar allra mest. Målet är att rattsurfarna ska förändra sitt beteende och skaffa sig nya, trafiksäkrare vanor, säger Anna Bengtsson, kommunikationsstrateg på Transportstyrelsen.

Under december 2016 kommer kampanjen att synas i såväl traditionella som digitala medier. Förutom olika PR-insatser och film på Youtube, Facebook och Instagram genomförs också ett samarbete med Alex & Sigge.

Se filmerna här.

Läs mer och gör testet om du är en rattsurfare på transportstyrelsen.se/slutarattsurfa.

Till toppen