2022

10

Allvarlig brist på uppblåsbara flytvästar

Flera olyckor har inträffat med flytvästar som inte fylls med luft när de hamnar i vattnet. Därför uppmanas nu alla som har en uppblåsbar flytväst att kontrollera västen före användning.

Publicerades 2022-05-04

Nu krävs förarbevis för vattenskoter

Från och med nu måste den som kör vattenskoter ha förarbevis. Det gäller sedan den 1 maj i år. Förarbevis får den som genomgått utbildning och har ett godkänt prov från någon av Transportstyrelsen godkända utbildare. Förarbeviset uppvisas antingen digitalt eller med ett fysiskt kort. Den som kör vattenskoter utan förarbevis efter den 1 maj 2022 riskerar att straffas med böter.

Publicerades 2022-05-02

Stor osäkerhet för flygets återhämtning

Osäkerheten kring flygets återhämtning efter pandemin är fortsatt hög. Dock ser passagerarna ut att återvända. Det visar Transportstyrelsens passagerarprognos för åren 2022-2028.

Publicerades 2022-04-29

Förarbevis för vattenskoter från 1 maj

Från och med den 1 maj 2022 krävs förarbevis för att köra vattenskoter. Förare måste då kunna visa att de genomgått en förarutbildning med godkänt resultat. Det görs genom uppvisande av ett digitalt förarbevis, alternativt ett fysiskt kort. Den som därefter kör vattenskoter utan förarbevis kan straffas med böter.

Publicerades 2022-04-04

Klart för drönartest i Göteborgs skärgård

Svenska Sjöräddningssällskapet har ansökt om att på prov få flyga drönare i sin räddningsverksamhet i Göteborgs skärgård. Nu har Transportstyrelsen godkänt ansökan och från och med i dag får sjöräddningen flyga drönare utom synhåll i det aktuella området.

Publicerades 2022-03-14

Miljonvite mot flygbränsleleverantör

Transportstyrelsen förelägger bolaget A Flygbränslehantering AB, AFAB, med ett vite om 14 miljoner kronor. Orsaken är att företaget ställer otillåtna krav på aktörer som vill nyttja bränsleanläggningen på Arlanda.

Publicerades 2022-03-03

Dags att fixa förarbeviset

Den 1 maj träder det nya kravet på förarbevis för vattenskoter i kraft. Därmed är det hög tid att planera in utbildningen för den som vill köra vattenskoter i sommar. Men det går också bra att ansöka om förarbeviset på gamla meriter till sjöss.

Publicerades 2022-03-02

Föreläggande mot Trafikverkets banavgifter

Trafikverkets banavgifter för godstrafik måste justeras så att de följer kraven i järnvägslagen. Detta ska införas senast till tidtabellen för 2025, enligt ett föreläggande från Transportstyrelsen.

Publicerades 2022-02-15

Så många förlorade körkortet 2021

41 698 gånger fattade Transportstyrelsen beslut om en körkortsåterkallelse under förra året. Det visar sammanställd statistik som publiceras i dagarna. Det är en i det närmaste oförändrad siffra jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet återkallelser ökat med över 27 procent under de senaste fem åren.

Publicerades 2022-01-31

Bli en säker snöskoterförare med rätt utbildning

Det har snart gått 13 år sedan det blev krav på förarbevis för att köra snöskoter. Men Transportstyrelsens kontroller visar på återkommande brister i utbildningen. Elever går miste om viktiga praktiska delar som terrängkörning och får därmed inte den utbildning de har rätt till.

Publicerades 2022-01-27

  • 1
Till toppen