En cykel är en cykel är en hoverboard…

2016-10-19

Hoverboard, airboard, segway eller swagway – utbudet av nya fordon på marknaden är stort och många nya produkter har snabbt blivit populära bland framför allt unga. Här reder vi ut vad som gäller och varför en hoverboard räknas som cykel.

Enligt svensk lag delas fordon in i olika kategorier; motordrivet fordon, släpfordon, efterfordon, cyklar sidovagnar, hästfordon och övriga fordon. Kraven på fordonen ser olika ut, beroende på hur de är klassificerade.

Det finns i dag en rad olika fordon som till exempelvis hoverboard som faller inom kategorin cykel även om den inte tycks ha några likheter med en cykel. Här kan lagstiftningen ses som stelbent eftersom den går i otakt med den snabbare teknikutvecklingen.

Syftet med att placera fordon i en kategori är bland annat för att hjälpa trafikanter med vilka regler som gäller för att använda det.

Riksdagen beslutar

Om Transportstyrelsen ska fram nya klassificeringsbestämmelser är det en fråga för riksdag och regering. Så skedde när Segwayen började säljas i Sverige.

Segwayen var den första typen av eldriven balansbräda på marknaden. Då var det, enligt reglerna, endast tillåtet att köra en segway inom inhägnat område. Det ledde till att cykelbegreppet breddades i lagen till att även omfatta segway. Lagändringen trädde i kraft den 1 oktober 2010.

Sedan dess har nya typer av fordon kommit på marknaden, varav flera kommit att räknas som cykel. Hoverboarden kan beskrivas som en eldriven balansbräda med två hjul. Airwheel är enhjulig med ett litet större hjul.

Räknas som cykel

Dessa självbalanserande fordon är i lagens mening att betrakta som cykel utan tramp eller vevanordning och ska vara utrustat med broms. Som klassificerad cykel ska en hoverboard eller airwheel vara utrustad med ringklocka – eller annan ljudanordning som kan varna. Varningssignalen behöver inte vara monterad på brädan, den kan hållas i handen.

De ska också vara utrustade med reflex och lyse med fast sken fram och bak vid färd i mörker.

Maxhastighet är 20 kilometer i timmen och fordonen ska köras på gång- och cykelbanor. Barn under 15 år som åker hoverboard eller airwheel ska använda hjälm.

Hoverboard som går snabbare

Det finns hoverboard som går fortare än 30 kilometer i timmen. Men eftersom en hoverboard saknar sits faller den inte in under kategorin moped klass 2 utan definieras som "övriga fordon". Enligt lag får övriga fordon inte användas i trafik, utan endast i inhägnat område. Men de får säljas på marknaden.

Så säger lagen. Det är inte förbjudet att sälja en hoverboard eller airwheel även om den saknar lyse och ringklocka. Det är polisens uppgift att kontrollera att fordonen är rätt utrustade. Vid kontroll kan polisen utfärda en ordningsbot, till exempel kostar det 500 kronor att inte ha ringklocka eller annan ljudsignal.

Till toppen