Kuljetushallitus

Kuljetushallituksen tehtävänä on taata rautatie-, lento-, meri- ja tieliikenteen hyvä sujuvuus, korkea laatu sekä turvalliset ja ympäristön huomioon ottavat kuljetukset. Me laadimme sääntöjä, myönnämme lupia ja valvomme niiden noudattamista. Rekisterimme avulla käsittelemme muun muassa maksu-, lupa- ja omistajanvaihdosasioita.

Käytössämme on 1 750 työntekijää 13:lla eri paikkakunnalla. Toiminta on keskitetty suurimmalta osin Borlängeen, Norrköpingiin ja Örebrohun. Pääkonttori on Norrköpingissä.

Toimintaideamme

Tehtävänämme on kehittää hyvin toimiva kuljetusjärjestelmä, jossa otetaan huomioon turvallisuus, ympäristö ja terveys. Laadimme sääntöjä arvioimalla samanaikaisesti niistä aiheutuvia seurauksia kansalaisille ja elinkeinoelämälle sekä valvomme niiden noudattamista. Varustamme yhteiskunnan tiedoilla kuljetusvälineistä ja kuljettajista. Työskentelemme kokonaisnäkemys ja tehokkuus lähtökohtanamme, ja palvelutasomme on korkea kontakteissamme ympäröivään maailmaan.

Tieliikenne

Liikennesääntömme koskevat kaikkia tielläliikkujia, mukaan lukien pyöräilijät ja jalankulkijat. Ne ovat voimassa kaikkialla, sekä teillä että maastossa. Liikennesääntöjen laatimisen lisäksi vastuullamme on myös liikennemerkkiasetuksen soveltaminen. Valmistamme ja toimitamme myös kaikki ruotsalaiset ajokortit ja rekisterikilvet. Hallinnoimme kuljettajakoulutuksen ja -tutkinnon määräyksiä sekä luomme teoriakokeet kaikille ajokorttiluokille. Valmistelemme ammattiliikennettä koskevat säännöt muun muassa ammattikuljettajan pätevyysvaatimuksista, myönnämme liikenneluvat tavarankuljetus- ja linja-autoyrityksille ja laadimme säännöt raskaiden ajoneuvojen painoista ja mitoista. Muista teknisistä ajoneuvovaatimuksista päätetään tavallisesti kansainvälisillä päätöksillä, joiden tekemiseen Kuljetushallitus osallistuu, ja nämä vaatimukset lisätään sen jälkeen omiin määräyksiimme. Valvomme myös ajoneuvojen katsastusmarkkinoita.

Rautatiet

Myönnämme luvat niille, jotka aikovat harjoittaa rautatieliikennettä Ruotsissa, sekä valvomme näiden lupien käyttöä. Tässä voi olla kysymys suurista infrastruktuurin hallinnoijista, kuten Liikennevirasto, aina yksityisiin rautatieyrityksiin. Hyväksymme myös ajoneuvot, infrastruktuurin, raiteistot ja signaalijärjestelmät ennen niiden käyttöönottoa. Vastaamme myös turvallisuudenvalvontajärjestelmien tarkastuksesta ja raiteiden käytöstä yhtäläisillä ehdoilla sekä rataliikenteessä työskentelevien terveyttä ja terveystarkastuksia koskevista säännöistä.

Meriliikenne

Valvomme myös ruotsalaisia ja ulkomaalaisia aluksia koskevien sääntöjen ja lupien noudattamista Ruotsin vesillä. Tässä työssä katsastamme ja tarkastamme sekä aluksia että satamia. Valvomme tavaroiden lastaamista ja ahtaamista oikealla tavalla ja että laivan henkilökunnalla on oikea pätevyys. Matkustajalaivoja omistavien varustamojen tulee lisäksi täyttää onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi asetetut turvallisuusmääräykset. Käytössämme on myös merenkulkurekisteri, johon kerätään tietoja luvan tarvitsevista veneistä ja laivoista.

Lentoliikenne

Tehtävänämme on taata matkustajille luotettava ja turvallinen lentoliikenne ja että säännöstelystä vapautettu lentoliikenneala toimii kilpailusääntöjen mukaisesti. Osana tätä työtä vastaamme suuresta määrästä lentäjien, lentoyhtiöiden ja -kenttien sertifikaatteja ja lisenssejä.
Monista lentoliikennettä koskevista säännöistä ja määräyksistä päätetään kansainvälisellä tasolla. Kuljetushallituksen tehtävänä on sovittaa ne meidän järjestelmäämme ja tiedottaa voimassa olevista säännöistä sekä valvoa niiden noudattamista. Myönnämme myös liikennelupia niille, jotka haluavat harjoittaa kaupallista lentoliikennettä Ruotsissa.