Information in other languages

On these pages you’ll find information and contact details about the Swedish Transport Agency. The information is available in different languages.

The information is short and available in languages as: Arabic, Bosnian, Finnish, Yiddish, Croatian, Lule Sami, Northern Sami, Serbian, Somali, Spanish, South Kurdish, South Sami, Romani Chib (Arli) and Torne Valley Finnish. Select your language in the navigation menu.

More detailed information about the Swedish Transport Agency and our organization is also available in english.

Information på andra språk

Här hittar du information på olika språk om Transportstyrelsen och om hur du kontaktar oss.

Informationen är kortfattad och finns på följande språk som: arabiska, bosniska, finska, jiddisch, kroatiska, lulesamiska, nordsamiska, serbiska somaliska, spanska, sydkurdiska, sydsamiska, romani chib (arli) och tornedalsfinska. Välj ditt språk i navigationsmenyn.

Mer utförlig information om Transportstyrelsen och vår verksamhet finns även på engelska.

Transportstyrelsen har även utförlig information på lättläst svenska.