Sammanställning av vidtagna åtgärder under covid-19-pandemin inom svenskt flyg

Det är viktigt att alla som reser håller sig uppdaterade om och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda sig själva och andra. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad vad gäller UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor samt vilka restriktioner som gäller i det land som man har tänkt resa till. Transportstyrelsen har tagit fram en sammanställning av de åtgärder som vidtagits av den svenska flygbranschen när det gäller resor med anledning av covid-19-pandemin.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att "det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor". Folkhälsomyndigheten understryker att det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19 och uppmanar alla att hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus, stanna hemma om man är sjuk, vara uppmärksam på symtom på covid-19, tvätta händer ofta, använda handsprit om tvål och vatten inte finns tillgängligt, hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk och undvika att röra ögon, näsa och mun. Det är allas personliga ansvar att hålla sig uppdaterade om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om åtgärder för att hindra spridning av covid-19.

Vad gäller vid resor med flyg under covid-19-pandemin?

Den svenska flygbranschen har vidtagit ett antal åtgärder som gäller vid resor under denna period. Eftersom luftfart är ett internationellt transportslag måste aktörerna inom flygbranschen förhålla sig till regler, riktlinjer och rekommendationer från ett stort antal länder och internationella organisationer. Det är därför viktigt att varje enskild resenär informerar sig om vad som gäller för en specifik resa och är medveten om att åtgärderna kan skilja sig åt beroende på destination, var man reser från och vem som ansvarar för resan.

Transportstyrelsen utfärdar inga rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 utöver de som ges av Folkhälsomyndigheten. Transportstyrelsen har gjort en sammanställning av de åtgärder som vidtagits av den svenska flygbranschen. Eftersom situationen förändras kontinuerligt kommer också vidtagna åtgärder att förändras. Varje resenär måste därför hålla sig informerad om vad som gäller för den specifika resan.

Länk till ett dokument med en sammanställning över vidtagna åtgärder från svenskt flyg:

Summary of industry measures taken by Swedish airports and airline operators due to Covid-19 (2021-02-15)

Dokumentet kan komma att uppdateras. Observera att förändringar kan ha skett sedan senaste uppdatering. Om du vill veta vad som gäller för en specifik resa, se information hos aktuellt flygbolag eller flygplats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!