Samlad information gällande coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som Transportstyrelsen har kopplat till detta.

Transportstyrelsens utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. Vi följer händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassar våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Inreseförbudet upphörde den 31 mars 2022

Polismyndighetens och regeringens webbplatser: 

Att resa till Sverige från länder utanför EU/EES på polisens webbplats

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige på regeringens webbplats

Notera att Polismyndigheten inte utfärdar några intyg eller förhandsbesked, utan det är gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.

Generell information

Förlängd giltighetstid för behörigheter och tillstånd (2021-03-04, uppdaterad 2021-08-27)

Pandemins effekter på transportsystemet. Vart är vi på väg?  (2021-02-25, uppdaterad 2021-05-21)

Våra receptioner och kontor är stängda för besökare (2020-03-23)

Information per trafikslag på Transportstyrelsen.se

Vägtrafik och covid-19

Sjöfart och covid-19

Luftfart och covid-19

Järnväg och covid-19

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!