Samlad information gällande coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som Transportstyrelsen har kopplat till detta. 

Transportstyrelsens utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. Transportstyrelsen har aktiverat sin krisorganisation för att lättare skapa en gemensam inriktning för vilka åtgärder och prioriteringar vi ska göra. Det gör att vi kan följa händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassa våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

Generell information

Förlängt förbud för flygningar från Storbritannien till Sverige (2020-12-23

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark (2020-12-22)

Fakturering av pausade avgifter påbörjas (2020-08-24)

Från svenska myndigheter: Tillsammans bromsar vi smittan (2020-08-13)

Transportstyrelsen återupptar fakturautskick (2020-06-22)

Våra receptioner och kontor är stängda för besökare (2020-03-23)

Längre svarstider än normalt i våra kundtjänster (2020-03-19) 

Information per trafikslag på Transportstyrelsen.se

Vägtrafik och covid-19

Sjöfart och covid-19

Luftfart och covid-19

Järnväg och covid-19

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!