Samlad information gällande coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset påverkar oss alla, och Transportstyrelsen följer noga händelseutvecklingen. På den här samlingssidan hittar du länkar till den information som Transportstyrelsen har kopplat till detta. 

Transportstyrelsens utgångspunkt är att vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. Vi följer händelseutvecklingen avseende coronaviruset kontinuerligt, och anpassar våra åtgärder löpande utifrån aktuell lägesbild.

EU-förordning ger lättnader för flera trafikslag

EU har återigen fattat beslut om en förordning som ger tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet. Förändringarna påverkar både personer och företag verksamma inom vägtrafik, järnvägs- och sjöfartsområdet. Läs mer under trafikslagen. 

Information kring det tillfälliga inreseförbudet till Sverige

Information kring polisens tillämpning av det tillfälliga inreseförbudet till Sverige hänvisas till Polismyndighetens och regeringens webbplatser, där all tillgänglig information finns:

Att resa till Sverige från länder utanför EU/EES på polisens webbplats

Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet på polisens webbplats

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige på regeringens webbplats

Notera att Polismyndigheten inte utfärdar några intyg eller förhandsbesked, utan det är gränspolisen vid gränsen som fattar beslut i enskilda ärenden.

Generell information

Förlängd giltighetstid för behörigheter och tillstånd (2021-03-04)

Pandemins effekter på transportsystemet. Vart är vi på väg?  (2021-02-25)

Inreseförbud från Norge, Danmark och Storbritannien (2021-01-25)

Förlängt förbud för flygningar från Storbritannien till Sverige (2020-12-23)

Inreseförbud till Sverige från Storbritannien och Danmark (2020-12-22)

Fakturering av pausade avgifter påbörjas (2020-08-24)

Från svenska myndigheter: Tillsammans bromsar vi smittan (2020-08-13)

Transportstyrelsen återupptar fakturautskick (2020-06-22)

Våra receptioner och kontor är stängda för besökare (2020-03-23)

Längre svarstider än normalt i våra kundtjänster (2020-03-19) 

Information per trafikslag på Transportstyrelsen.se

Vägtrafik och covid-19

Sjöfart och covid-19

Luftfart och covid-19

Järnväg och covid-19

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!