Brexits påverkan på luftfarten

Brexit kommer att påverka hela EU, även luftfarten. 

Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod under vilken det mesta i praktisk mening fortsätter som nu. Därefter är det tänkt att den framtida relationen ska ta vid.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med den 31 december 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Övergångsperioden är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Ramarna för den framtida förbindelsen har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kommer inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

  • Flygningar mellan Sverige och Storbritannien, eller flygningar med brittiska flygföretag inom EU påverkas inte under övergångsperioden.

  • Pilotcertifikat, kabinbesättningsintyg, flygteknikercertifikat, flygledarcertifikat utfärdade av Storbritannien är fortsatt giltiga under övergångsperioden.

  • Utbildning som genomförs i Storbritannien ligger fortsatt till grund för utfärdande av svenska certifikat och behörigheter, under förutsättning att utbildning och examination avslutas inom övergångsperioden.

  • Resenärer påverkas inte under övergångsperioden när det gäller luftfartsskydd, exempelvis säkerhetskontroller, tull och införsel av varor mm.

Mer information

För mer information kontakta luftfart@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!